ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ

  1. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  2. ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (71%)
  3. ਵਟਸਐਪ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  4. ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ (ਅਨੁਵਾਦ) ਪਰਿਯੋਜਨਾ
  5. ਕ੍ਰਾਉਡਇੱਨ ਅਧੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ
  6. ਵੈੱਬਲੇਟ ਅਧੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ
  7. ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾ