ਐਂਡਰੌਇਡ: ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਂਡਰੌਇਡ: ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

android folders featured

ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੇ ਲੀਨਕਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੋਲਡਰ — ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ — ਹੀ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਐਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:  ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਰੱਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੋਲਡਰ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੋਲਡਰ ਮਿਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੀ ਫ਼ੋਲਡਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

File Manager Diff.png

ਐਂਡਰੌਇਡ ਫ਼ੋਲਡਰ ਬਣਤਰ

ਐਂਡਰੌਇਡ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਡਿਸਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਡਿਸਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੀਨਕਸ ਵਾਂਗ ਸਿੰਗਲ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ sdcard ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਫ਼ੋਲਡਰ sdcard ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ sdcard ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ– Android, Backup, Bluetooth, DCIM, Download, LOST.DIR, Pictures, ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੁਕਵੇਂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ– .android_secure, .DataStorage, .tmp, ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫ਼ੋਲਡਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 • Android: ਇਹ ਐਂਡਰੌਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੈਸ਼-ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਪ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
  • data: ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼-ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ com(dot)company_name(dot)app_name ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਤੇ system ਨਾਂਅ ਦਾ ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • obb: ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ Opaque Binary Blob ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਟੀ.ਏ ਵਾਈਸਸਿਟੀ ਗੇਮ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 1.38  GB ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।
 • Backup: ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਕਅੱਪ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 • Bluetooth: ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਈ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
 • DCIM: ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ Digital Camera IMages ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਥੰਬਨੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 2-3 ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
  • 100ANDRO:  ਕੁਝ ਫ਼ੋਨ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ ਤੇ Camera ਫ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
  • Camera: ਕਈ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 100ANDRO ਫ਼ੋਲਡਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  • .thumbnail: ਇਹ ਫ਼ੋਲਡਰ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੋਲਡਰ DCIM ਫ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • Download: ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਰੋਮ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • LOST.DIR: ਇਹ ਫ਼ੋਲਡਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੇ Recycle Bin ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੋਲਡਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • Pictures: ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • Videos: ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • .android_secure: ਇਹ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡਰੌਇਡ ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਐਪਾਂ ਦੀਆਂ .asec ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੋਲਡਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਡਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ!

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:  ਐਂਡਰੌਇਡ: ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਲੁਕਵੇਂ ਫ਼ੋਲਡਰ

hiden-folders

ਐਂਡਰੌਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ:- .Android, .tmp, .estrongs, ਆਦਿ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਂਡਰੌਇਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੋਲਡਰ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ “Show Hidden Folders” ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਇਹ ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੇ ਫ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੋਲਡਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ-ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਡਰੌਇਡ: ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਐਂਡਰੌਇਡ: ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

flowroot6660

ਐਂਡਰੌਇਡ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੀਨਕਸ ਕਰਨਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਬਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੌਇਡ ਟੀਵੀ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੌਇਡ ਆਟੋ ਵਜੋਂ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੌਇਡ ਵੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡਰੌਇਡ ਦਾ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ, ਜਿਵੇਂ- ਸਵਾਈਪਿੰਗ (ਉਂਗਲ ਘਸਾਕੇ), ਟੈਪਿੰਗ (ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ) ਤੇ ਪਿੰਚਿੰਗ (ਚੂੰਡੀ ਭਰਕੇ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਟਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ  ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਬਲਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ

ਐਂਡਰੌਇਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਐਂਡਰੌਇਡ ਇੰਕਃ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡਰੌਇਡ ਇੰਕਃ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਐਂਡੀ ਰੂਬਿਨ, ਰਿੱਚ ਮਾਈਨਰ, ਨਿੱਕ ਸੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਪਾਲੋ ਅਲਟੋ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ।”

-ਰੂਬਿਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਬੀਅਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਪਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:  ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਇੰਕਃ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡੀ ਰੂਬਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਇਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਮੋਬਾਇਲ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ 34 ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਪਨ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਣਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਡਰੌਇਡ-ਚਲਿੱਤ ਫ਼ੋਨ “ਐੱਚ.ਟੀ.ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ” ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਘੁੰਡ-ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

HTC Dream -ਐਚ.ਟੀ.ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ

2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 14 ਸੰਸਕਰਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ-ਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ– ਕੱਪਕੇਕ 1.5, ਡੋਨਟ 1.6, ਐਕਲੇਅਰ 2.0, ਆਦਿ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨੋਗਟ 7.1.1 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ

ਐਂਡਰੌਇਡ ਦਾ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਜਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ “ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਆਈਕਨ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ, ਸੁਨੇਹੇ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਡਰਾਉਰ ਵਰਗੇ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਹ-ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਲੂਟੁੱਥ, ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ, ਡਾਟਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਲਾਈਟ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27,17,384 ਐਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 13% ਐਪਾਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ– ਰੱਨਟਾਸਟਿਕ, ਡੂਓਲਿੰਗੋ, ਸਪੌਟੀਫ਼ਾਈ, ਫ਼ਾਇਰਫ਼ਾਕਸ, ਓਪੇਰਾ, ਕਰੋਮ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਆਫ਼ਿਸ, ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਆਫ਼ਿਸ, ਐਵਰਨੋਟ, ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ, ਪਲੇਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਲੇਅ ਬੁਕਸ, ਫ਼ਿੱਟਬਿਟ, ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਦਿ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:  ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ ਬਨਾਮ ਬੰਦ ਸਰੋਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ

ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ―ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ―ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਐਪਸਟੋਰ, ਗੈੱਟਜਰ, ਸਲਾਈਡ-ਮੀ, ਐੱਫ਼.ਡਰੌਇਡ, ਮੋਬੋਜਿਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ।

ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ.ਐਮ.ਐਲ, ਸੀ/ਸੀ++ ਤੇ ਕੋਰ ਜਾਵਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਲਿਪਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ.ਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲਜ਼ ਪਲੱਗਇੱਨ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ “ਐਂਡਰੌਇਡ ਸਟੂਡੀਓ” ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਡੀ.ਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੇ ਆਈਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਭਾਵ ਨਾਂਅ-ਪਿਛੇਤਰ APK (ਏ.ਪੀ.ਕੇ) ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਐਂਡਰੌਇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ– ਅਵਾਜ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਹੁਕਾਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਲਟੀਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਿਯੋਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ, ਐਕਸਲਰੋਮੀਟਰ, ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ, ਬੈਰੋਮੀਟਰ, ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ, ਆਦਿ। ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਸੰਸ

ਐਂਡਰੌਇਡ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਡ ਅਪਾਚੀ 2.0 ਲਸੰਸ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸੋਧ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਟਰੇਡਮਾਰਕ “ਐਂਡਰੌਇਡ” ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਨਕਸ ਕਰਨਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਓਪਨ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਲ-2 ਲਸੰਸ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:  ਐਂਡਰੌਇਡ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ .nomedia ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਸੋ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰੌਇਡ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਣ ਢੰਗ ਐਪਲ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ‘ਤੇ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰ ਐਂਡਰੌਇਡ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਹੁਣ ਐਂਡਰੌਇਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?