ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸਲ-ਪਿਟਾਰਾ (ਫੋਲਡਰ) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

੧. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖੱਬੀ-ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ new ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ folder ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੋ।

੨. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਗਤ-ਡੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਂ alt+0160 ਜਾਂ alt+0255 ਰੱਖ ਦੇਵੋ।

੩. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ-
ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ alt+0160 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ alt ਕੁੰਜੀ ਨੱਪਦੇ ਹੋਏ 0160 ਲਿਖਣਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

  • ਆਗਤ-ਡੱਬਾ ― Input Box
  • ਤੰਤਰ ― System
  • ਮਿਸਲ-ਪਿਟਾਰਾ ― Folder

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨੱਪੋ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ